Monitoring przemysłowy

monitoring częstochowa, tv przemysłowa Blachownia,kamery

Telewizja przemysłowa

jest to system przekazywania obrazu z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.
Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań.
Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.
Podstawowymi elementami monitoringu wizyjnego są:
kamery przemysłowe
obiektywy
rejestratory cyfrowe DVR
zasilacze
Obecne systemy monitoringu wizyjnego powinny umożliwiać użytkownikowi kompleksowe monitorowanie, analizowanie oraz zapisywanie obrazów z kamer przemysłowych.
Większość systemów telewizji przemysłowej korzysta z rozwiązań opartych na rejestratorach przemysłowych lub serwerach PC.
Zarządzanie materiałem wizyjnym w systemach telewizji przemysłowej obejmuje przede wszystkim monitorowane obrazy, które w zależności od platformy i dostępnych rozwiązań może być realizowane bezpośrednio z urządzenia rejestrującego lub zdalnie przez sieć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania, które zainstalowano na komputerze.